Kontakt

Na odosielanie informácií a žiadostí

  • Novinky a tlačové správy: news@root-nation.com
  • Nové produkty a testovanie zariadení: editori@root-nation.com
  • Prevádzka stránky a technická podpora: www@root-nation.com

Šéfredaktorom je Yevhen Bryokhov

Pre všetky záležitosti týkajúce sa obsahu: zverejňovanie noviniek, tlačových správ, článkov a recenzií na stránke Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

generálny riaditeľ – Vladislav Surkov

Vo všetkých organizačných záležitostiach, ako sú: strategická spolupráca a partnerstvo, publikovanie komerčných článkov a umiestňovanie reklám:

  • telefón: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

užitočné odkazy